Teave külastajatele COVID-19 viiruse tõkestamiseks Põhjakeskuses

Eestis on tänaseks viiruse COVID-19 tõkestamiseks välja kuulutatud eriolukord. Põhjakeskus jälgib viiruse leviku osas tähelepanelikult olukorda ning järgib Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti juhiseid. Meie keskuse töötajate kui külastajate tervisealane ohutus on meile olulised.

Viiruse leviku tõkestamiseks ja ohutuse tagamiseks oleme võtnud kasutusele täiendavad ettevaatusabinõud. Koostöös puhastusteenust pakkuva ettevõttega oleme korraldanud täiendava puutepindade desinfitseerimise. Käesoleval nädalal paigaldame keskuse üldaladele eraldi kätepuhastusjaamad desinfitseeriva ainega. Lisaks oleme otsustanud tühistada kuni maikuuni meie keskuse kliendiüritused.

Kutsume kõiki üles järgima Eesti Terviseameti poolt kommunikeeritud soovitusi viiruse leviku tõkestamiseks, mis on leitavad Terviseameti veebilehelt. Kui oled tulnud välisreisilt või tunned end haigena, siis palume külastuse edasi lükata. Loodame, et meie külastajad on vastutustundlikud ning järgivad esitatud isiklikke hügieenisoovitusi.

Juhime tähelepanu, et meie keskuse kauplustes või teeninduskohtades võib teatud perioodil toimuda lahtiolekuaegade muudatusi. Hindame jooksvalt olukorda ning sellest tulenevalt korraldame keskuse tööd edaspidiselt.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Hoiame üksteist!

Sinu
Põhjakeskus