Põhjakeskust külastades pea meeles

Peaministri korralduse kohaselt “Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta” tohib kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis, teenuse osutaja teenindussaalis või sellega seotud üldkasutatavas hoone osas viibida või ringi liikuda üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Sellest tulenevalt on oluline, et järgmist Põhjakeskuse külastust planeerides, arvestaksid kolme tähelepanekuga:

Järgi 2+2 reeglit! Põhjakeskust külasta üksi või kahekesi ning hoia teiste külastajate ja klienditeenindajatega vähemalt kahemeetrist distantsi.

Desinfitseerida käsi enne ja pärast külastust! Keskuse avatud sissepääsude juures on olemas nii desifintseerimisvahendid kui kummikindad. Lisaks on desoained olemas avatud kauplustes ja teeninduskohtades.

Klientide arvu piirang müügisaalides! Kauplustel on kohustuslik jälgida vastavalt kaupluse müügisaali üldpinna suurusele kui palju kliente kaupluses korraga viibib. Seega võivad teenindajad teil paluda enne kauplusesse sisenemist oodata järjekorras. Palume ka keskuse üldaladel tekkida võivates järjekordades pöörata tähelepanu 2+2 reeglile.